Meie teenused

Raudteevagunite

rent

Meie ettevõte pakub pikaajalisele rendile erinevate mudelite ning eaga raudteevaguneid. Arvestades konkreetse rentniku soovidega oleme alati valmis uue või kasutatud veeremi ostma edaspidiseks üleandmiseks rendile.

 

Teslar Trans OÜ-l on suur kogemus uute ja kasutatud veeremite tarnimisel Baltimaadesse. Teeme edukat koostööd kõikide juhtivate vagunitehastega Venemaal ja Ukrainas. Seal meil on ka esindajad, kes pidevalt jälgivad raudteevagunite turgu ning vastavalt kliendi konkreetsetele vajadustele aitavad leida vajaliku vaguni mudeli.

Raudteevagunite

müük

 

Raudteevagunite

remont ja hooldus

Meie ettevõte teostab kõikidele meie juhtimise all olevatele vagunitele plaanilisi ja jooksvaid remonte. Vajaduse korral teostame vagunite moderniseerimist ning nende kasutusaja pikendamist. Teslar Trans OÜ-l on kahepoolsed lepingud kõikide veduridepoodega Baltimaades ning juhtivate Ukraina ja Venemaa depoodega. Eraldi kokkuleppe alusel võime osutada vagunite remonditeenust ka kolmandatele ettevõtetele.

 

Hoiame pidevalt valatud detailide varu enamikkes depoodes, kus meie vagunid läbivad remonti. Müüme või vahetame valatud detailid meie varust, samas teostame eritarneid päringu alusel. Lisaks osaleb perioodiliselt meie ettevõte raudteevagunite valatud detailide hanke konkurssides Baltimaade depoode jaoks.

Varuosade müük

kõikidele raudteevagunite tüüpidele